تو این آموزش نحوه حرکت گلوله بعد از شلیک را آموزش دادم

آموزش یونیتی : کد شلیک گلوله – سرزمین ترفند