آموزش ساخت بازی Quis Of Kings در یونیتی
https://faranesh.com/digilife/17421-unity-tutorials-quis-of-kings-game


آموزش ساخت بازی آق میرزا از گیم پلی تا طراحی انیمیشن ها در یونیتی
https://faranesh.com/animation-3d/17493-unity-tutorials-gusses-linegame


آموزش ساخت بازی موتوری فصل اول در یونیتی
https://faranesh.com/animation-3d/16792-create-motor-game-unity-series-1آموزش ساخت بازی حدس کلمات در یونیتی
https://faranesh.com/animation-3d/15972------