سلام
از دوستان اگه کسی بلد هست با این پکیج کار کنه توضیحاتی بگذاره؟فیلم یا متن