سلام
دوستان کدوم از اینها بدون دردسر تره و با پی پال کار میکنه

chartboost و admob و unityads و MobileCore و mobvista و vungle و Heyzap و startapp ووووو

من فقط میخوام یکم دردسرش کمتر باشه و
راحت تر بتوانم پول رو نقد کنم