میخوام بازیکن خودش فایل صوتی audio source رو از داخل موبایل انتخاب کنه و مکان اون فایل داخل بازی ذخیره بشه که بازیکن مجبور نباشه برای هر بار اجرای بازی فایل صوتی رو به بازی بشناسونه.
چی کار کنم؟

Sent from my HUAWEI Y330-U11 using Tapatalk